Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu Đại Việt
Phiên bản : Season 6 Đột Phá 7 Class Season 6 Website : http://muhanoiss6.info/
Exp 500x Tỷ lệ Drop : 20% Trang Tài Khoản : http://id.muhanoiss6.info/index.php
Không Đồ Custom Tạo NV : 400 Level Trang Tải Game : http://id.muhanoiss6.info/index.php#download
Giới Hạn Reset : 03 lần / 1 ngày Tạo Guild : 400 Level Fanpages : https://www.facebook.com/Fanpagemuhanoiss6moira
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 01 Rs 10.000 Point Groups : https://www.facebook.com/groups/muhanoiss6.info
Antihack : Pro 99% Zen : 50.000.000
Stt Lộ trình phát triển:
1 Lộ trình phát triển theo tháng
2 Thông tin chi tiết Update trên Fanpage
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin Sự kiện
1 Không Không
2 Không Không Không Không Sự kiện & Boss Vàng
3 Không Không Không Sự kiện & Boss Vàng
4 Không Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Bản Đồ
Hỗn Nguyên Lâu Server 2,3 2:00, 6:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 Ngọc, Đồ Thần Bar Lorencia
Boss Hoàng Kim Server 2,3 0:05, 4:05, 8:05, 12:05, 16:05, 20:05 Đồ Exc Random 1-7, WCoin Lorencia
Huyết Lâu Server 2,3 0:25, 4:25, 8:25, 12:25, 16:25, 20:25 Ngọc, WCoin Davias
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 0:50, 4:50, 8:50, 12:50, 16:50, 23:00 Ngọc, WCoin Noria
Phù Thủy Trắng Server 2,3 2:30, 6:30, 10:30, 14:30, 18:30, 22:30 Vé Event các loại Davias
Rồng Đỏ Server 2,3 1:35, 7:35, 13:35, 19:35 Cụm Ngọc 10 viên Noria
Thỏ Ngọc Server 2,3 1:10, 7:10, 13:10, 19:10 Box Ring Pen Elbeland
Summer Server 2,3 9:10, 21:00 Ngọc, WCoin Atlans
Qủy Vương Server 2,3 9:25, 21:25 Đồ Exc cấp 7,Ngọc Aida 1,2
Erohim Server 2,3 9:50, 22:15 Box GM Dungeon3
Kundun Server 2,3 10:10, 20:40 Đồ thần Kalima 7
Medusa Server 2,3 11:00, 20:40 Đồ 380, Nguyên liệu hiếm SwamOfPlace
Boss Bang Hội Server 2,3 21:40 WCoin, Hộp VKR 1 Davias
Loạn Chiến PK Server 3 21:25 (Mở vào các ngày 2,4,6,CN) Ngọc, WCoin Chiến Trường
Thần Ma Chiến Server 3 21:25 (Mở vào các ngày 3,5,7) Ngọc, WCoin Lorencia